OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Gagik Parsamian


Urodził się 28 lipca 1957 roku w Eczmiadzynie, starożytnej stolicy Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego. W 1977 roku, po ukończeniu Liceum Sztuk Plastycznych im. F. Terlemaziana w Erewanie, kontynuował edukację w Akademii Sztuk Pięknych w Erewanie. pod kierunkiem profesora Ara Bekariana, z którym to twórcze oraz ludzkie kontakty pozostawiły głębokie ślady w duszy młodego artysty. Następny okres życia Gagika Parsamiana łączy się z czynną działalnością twórczą i organizacyjną oraz uczestnictwem w licznych wystawach. Od roku 1988 jest członkiem Związku Malarzy Armenii, a od 2007 roku przyjęty do polskiego Związku Artystów Plastyków. W 1989 roku został mianowany kustoszem Eczmiadzyńskiego oddziału Ormiańskiej Centralnej Państwowej Galerii Obrazów. Od 1994 roku mieszka i tworzy w Gdańsku.